Nápověda

Nápověda, informace, obchodní podmínky

 

Pomocí vyhledávací masky vyberte požadovaný zájezd (doporučujeme zadat co nejpřesnější kritéria výběru, včetně požadovaného termínu - v naší nabídce najdete více než 2 miliony termínů). Potom si v klidu prostudujte popis hotelu (naše stránky Vám umožňují zobrazit více popisů od různých pořadatelů - získáte tak co nejobjektivnější informace o daném hotelu) a prohlédněte fotogrfie. U jednotlivých hotelů najdete také recenze, jsou-li k dispozici, od renomovaného nezávislého cestovatelského portálu HolidayCheck. Bude-li Vám daný zájezd vyhovovat, klikněte na záložku "nezávazná objednávka" - tady nezapomeňte vyplnit své kontaktní údaje a zodpovědět jednoduchou kontrolní otazku.

Budete-li se chtít vrátit k zájezdu, který jste již prohlíželi, můžete využít historie v horní části pravého sloupce.

Pomocí schránky zájezdů (na pravém okraji každé stránky) můžete porovnat parametry zájezdů, které Vás zaujaly. Tlačítko pro přidání do schránky najdete v detailu každého zájezdu. Můžete si tak porovnat zájezdy od různých cestovních kanceláří. Tato novinka Vám umožní vybrat si dovolenou, která bude nejlépe vyhovovat Vašim požadavkům.


Po odeslání nezávazné objednávky Vás během několika hodin budeme kontaktovat a vyřídíme s Vámi všechny náležitosti nutné pro závazné objednání zájezdu.
Budete-li mít nějaké dotazy, nebo bude-li Vaše objednávka spěchat, můžete nás samozřejmě kontaktovat také telefonicky na čísle 546223498.

Pokyny k odletu nebo odjezdu na dovolenou Vám zašleme cca 1 týden před začátkem dovolené na Váš e-mail.

Veškeré zájezdy prezentované na našich stránkách jsou pojištěny proti úpadku pořádající cestovní kanceláře a prodáváme je za stejných cenových podmínek, jako pořádající CK.

 

O nás


Stránky www.e-lastminute.cz provozuje cestovní agentura Olympia Travel, která poskytuje své služby již od roku 1999 a za tuto dobu si získala mnoho spokojených klientů. Oceňují především možnost vybrat si z nepřeberné nabídky zájezdů pořádaných nejvýznamnějšími tuzemskými touroperátory, bez nutnosti obcházení mnoha cestovních kanceláří. Neustále také narůstá počet klientů, kteří pohodlně vybírají a objednávají svoji dovolenou od stolu doma nebo v kanceláři s pomocí Internetu.

Díky propracovanému informačnímu systému a dobrým vztahům s obchodními partnery nabízí Olympia Travel vždy aktuální ceny zájezdů na poslední chvíli. Vedle nejžádanějších pobytů u moře a na horách si lze v naší agentuře vybrat i poznávací, exotické, tematické a jiné zájezdy, zakoupit letenky, sjednat pojištění a také zajistit víza. Existence reálné provozovny s milým personálem navíc zaručuje vstřícný přístup ke klientům i při objednávání zájezdů z internetové nabídky – stejně jako při osobní návštěvě.

Na stránkách jsou použity materiály cestovních kanceláří:
Exim Tours, Fischer, Čedok, Siam Travel, Nev-Dama, Zájezdy CK Intertrans, Canaria Travel,
Krasim, Kovotour Plus, Vítkovice Tours, Firo Tour, America Tours, ESO travel a mnoha dalších
českých i zahraničních cestovních kanceláří.

Katalogy nezasíláme, snažíme se průběžně doplňovat naši nabídku na internetu.  

Na našich stránkách www.e-lastminute.cz je zobrazen aktuální přehled last minute zájezdů s možností on-line rezervace. Cestovní agentura Olympia Travel, s.r.o.
Obchodní dům Vichr
Kobližná 19, 602 00 Brno

 

tel: 546 223 498

mobil: 773 444 525

 

otevírací doba kanceláře: Po – Pá 10:00 – 16:00

 

IČO: 25560140

OS Brno: C/33556

 

Obecné Obchodní podmínky

Cestovní agentura Olympia Travel s.r.o. (dále jen Olympia Travel) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi (dále jen „touroperátor“). Tato činnost je prováděna na základě řádných smluv o zprostředkování prodeje zájezdů, případně smluv o obchodním zastoupení, uzavřených s jednotlivými touroperátory. Našimi partnery jsou spolehlivé cestovní kanceláře s dlouholetou tradicí, u kterých máme doloženo zákonné pojištění proti úpadku. Doklady o pojištění jednotlivých touroperátorů jsou k dispozici k nahlédnutí na naší pobočce, případně je klientům zasíláme emailem.


Objednávky a rezervace
Každý zákazník si může nezávazně objednat zájezd z nabídky Olympia Travel. I přes veškerou snahu o maximální aktuálnost nabídky nemůže Olympia Travel v době objednávky zájezdu garantovat, že je daný zájezd ještě volný. Olympia Travel si tak vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností vzniklých automatickým importem dat, případně ručním vkládáním zájezdů do databáze serveru. Po přijetí nezávazné objednávky Olympia Travel ověří, zda je zájezd volný a vytvoří nezávaznou rezervaci u touroperátora, který daný zájezd pořádá. Olympia Travel pak zvoleným způsoben neprodleně informuje zákazníka o době trvání rezervace a potvrdí kompletní kalkulaci zájezdu. Pokud zákazník objedná zájezd, který je již vyprodaný, bude Olympia Travel o této skutečnosti zákazníka neprodleně informovat a pokud je to možné, nabídne mu nejpřijatelnější alternativu vzhledem k termínu a ceně původně rezervovaného zájezdu. Olympia Travel si vyhrazuje právo odmítnout, případně ponechat bez odpovědi takové objednávky, které obsahují neúplné, případně chybné kontaktní údaje a poptávky nereálné. Stejně tak může Olympia Travel odmítnout objednávky, které zákazník posílá opětovně a neakceptuje zaslané nabídky bez udání důvodu, případně opětovně neuhradí zálohu nebo nezašle zpět podepsanou cestovní smlouvu.


Cestovní smlouva
Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou rezervace, zašle údaje nutné pro vyplnění cestovní smlouvy. Jakmile Olympia Travel obdrží od zákazníka tyto údaje, zasílá vyplněný návrh cestovní smlouvy zákazníkovi k podpisu a to dle dohody se zákazníkem, prostřednictvím faxu, e-mailu nebo jako poštovní zásilku. Společně s návrhem cestovní smlouvy jsou zákazníkovi zasílány i pokyny k platbě zájezdu a všeobecné smluvní podmínky touroperátora, které tvoří s cestovní smlouvou její nedílnou součást. Po obdržení návrhu cestovní smlouvy a v případě s jejím znění zákazník souhlasí, tuto vytiskne, vlastnoručně podepíše a prostřednictvím faxu, emailu nebo poštovní zásilky zašle zpět do kanceláře Olympia Travel. Klient svým podpisem na cestovní smlouvě vyjadřuje souhlas s jejím obsahem a také s všeobecnými obchodními podmínkami touroperátora. Svým podpisem potvrzuje také správnost osobních údajů a to jak svých, tak i spolucestujících uvedených na cestovní smlouvě.Ceny zájezdů
Ceny zájezdů v naší nabídce jsou shodné s cenami zájezdů pořádajících CK. Nabízíme tedy zájezdy za stejnou cenu a podmínek jako pořádající cestovní kancelář, včetně slev za včasné objednání, věrnostních bonusů a případných dalších výhod, nabízených jednotlivými CK.Nabídka zájezdů a jejich ceny jsou na webech Olympia Travel aktualizovány převážně zcela automaticky a vždy jsou vkládány tak, jak je poskytují pořádající cestovní kanceláře. Ve vyjímečných případech může docházet k nepřesnostem a aktuální cena zájezdu může být odlišná od nabídky na našem webu. V tomto případě je jedinou platnou cenou ta, která je potvrzena našimi operátory a je uvedna na cestovní smlouvě. Olympia Travel si vyhrazuje právo na opravu nepřesností, které mohou vznikat přepisem zájezdů do databáze, případně při jejich ručním zpracování.


Platba za zájezd
Závazná je vždy až cena, která je uvedena na cestovní smlouvě. Dojde-li při vyplňování cestovní smlouvy k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (nesprávný výpočet, přepsání), platí ta cena, která by byla stanovena při správném postupu. Toto ustanovení platí pro omyl ze strany zákazníka i ze strany Olympia Travel a druhá strana má kdykoli právo požádat o opravu nesprávně vyplněné cestovní smlouvy.
Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku nejpozději 5 - 6 týdnů před zahájením zájezdu. Výjimku tvoří zájezdy last minute a zájezdy s datem zahájení kratším než 1 měsíc. V tomto případě zákazník zaplatí celou cenu zájezdu jednorázově.
Platba probíhá dle přání zákazníka a časových možností rezervace, hotově v kanceláři Olympia Travel, vložením hotovosti na pokladně banky, převodem z účtu zákazníka na účet Olympia Travel, případně přímo na účet touroperátora. Možnosti platby závisí na podmínkách touroperátora, o kterých je zákazník informován při zaslání vyplněné cestovní smlouvy. Olympia Travel není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka nebo uvedením chybných údajů při vyplnění cestovní smlouvy. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je částka připsána na účet Olympia Travel, případně přímo na účet touroperátora. Cestovní smlouva se stává závazná okamžikem potvrzení ze strany pořádající cestovní kanceláře.
Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy touroperátor nepotvrdí rezervaci zájezdu. V tomto případě se cestovní smlouva nepovažuje za uzavřenou a zákazník má nárok na urgentní vrácení všech plateb. Olympia Travel se pak vždy snaží klientovi najít jiný zájezd, nejlépe odpovídající klientovým požadavkům. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany touroperátora.


Cestovní doklady
Bez úplného uhrazení ceny zájezdu neobdrží zákazník potřebné odbavovací doklady, vouchery a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu. Touroperátor je tak oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v jeho všeobecných smluvních podmínkách. Způsob zasílání cestovních pokynů a dokladů záleží na podmínkách touroperátora a zákazník je o něm předem informován. Ubytovací poukazy, letenky, případně kartičky cestovního pojištění obdrží zákazník obvykle na prostřednictvím emailu. Doklady mohou být zaslány také poštou.


Zrušení zájezdu
Až do podpisu návrhu cestovní smlouvy, nebo jiném vyjádření souhlasu s touto smlouvou a složení zálohy na zájezd má zákazník možnost od zájezdu odstoupit s nulovými storno poplatky. Poté jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek daného touroperátora.


Individuální turistika, zájezdy na zpětné potvrzení
U zájezdů uskutečňovaných jako individuální cesty, tzn. pravidelnými leteckými linkami, je nutná rezervace letenek a ubytování předem. V tomto případě si Olympia Travel vyhrazuje právo požadovat od zákazníka složení zálohy a to až do výše 100% z ceny zájezdu, v souladu s obecnými podmínkami touroperátora. Stejné pravidlo platí i pro zájezdy, vyžádané přímo pro zákazníka, tzv. na zpětné potvrzení. Jakmile jsou letenky i ubytování potvrzené, rezervace zájezdu je závazná (vztahují se na ní storno podmínky daného touroperátora), zákazník doplácí zbylou částku z ceny zájezdu. Pokud je rezervace, respektive vyžádání neúspěšné, vrací se záloha v plné výši (bez storno poplatků) nebo může zákazník požádat Olympia Travel o nabídku jiného zájezdu a použít tak tuto zálohu na jiný vybraný zájezd.


Reklamace
Olympia Travel ze zákona nezodpovídá za služby poskytnuté touroperátorem a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající cestovní kanceláře. Klient uplatňuje své reklamační nároky u touroperátora bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, tak ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy. S podáním reklamace a jejím vyřízení je Olympia Travel zákazníkovi nápomocna a poradí také s případným dalším postupem.


Ochrana osobních údajů
Olympia Travel po klientech požaduje pouze údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů. Zákazníkem poskytnuté údaje slouží pouze pro potřeby Olympia Travel a touroperátora. Osobní údaje nejsou bez souhlasu zákazníka poskytovány jiným subjektům.


Informace o zájezdech
Veškeré informace o zájezdech (včetně fotografií) jsou poskytovány pořadatelem zájezdu a Olympia Travevel do nich nijak nezasahuje. Je-li konktétní hotel v nabídce více cestovních kanceláří, uvádíme na našich stránkách také více popisů tohoto hotelu. Ceny uváděné jako dětské, jsou platné pouze pro jedno dítě na přistýlce a vždy pouze v doprovodu dvou dospělých osob (není li uvedeno jinak). Cenu za druhé, případně další dítě na přistýlce zašleme na vyžádání (pokud není přímo uvedena v nabídce). Dětské ceny platí pro děti, které v den návratu nedovrší uvedený věk. Základní cena za dospělou osobu je uváděna vždy v dvoulůžkovém pokoji, tedy za podmínky, že spolu cestují minimálně dvě dospělé osoby ubytované na jednom pokoji. Další ceny: pro třetí dospělou osobu na přistýlce, příplatek za jednolůžkový pokoj nebo cenu pro dítě v doprovodu pouze jedné dospělé osoby apod. sdělíme na dotaz. Tyto požadavky na kalkulaci může zákazník uvést do poznámky v prvotní nezávazné objednávce zájezdu. Všechny zájezdy jsou řádně pojištěny proti úpadku pořádající cestovní kanceláře (doklad o pojištění zasíláme na vyžádání). Všeobecné smluvní podmínky, kterými se pořádání zájezdu řídí, zasíláme společně s cestovní smlouvou.